ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


De Leger des Heils - "Groot Rotterdam" internetsite

Leger des Heils - "Groot Rotterdam" stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze producten en services en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Leger des Heils - "Groot Rotterdam" internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Leger des Heils - "Groot Rotterdam".

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf
verkregen schriftelijke toestemming van Leger des Heils - "Groot Rotterdam".


Virussen en veiligheid

De Leger des Heils - "Groot Rotterdam" internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen be´nvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Leger des Heils - "Groot Rotterdam" sites. Leger des Heils - "Groot Rotterdam" is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.


Uw vragen, suggesties en commentaar

Leger des Heils - "Groot Rotterdam" wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeŰn, etc die wij van u ontvangen wordt door Leger des Heils - "Groot Rotterdam" gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Leger des Heils - "Groot Rotterdam" behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.


Door Leger des Heils - "Groot Rotterdam" verzonden e-mail

Door Leger des Heils - "Groot Rotterdam" verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Leger des Heils - "Groot Rotterdam" staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.