ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJLHerbestemming van Goederen (kledingophaaldienst)

Door heel Nederland zamelt het Leger des Heils tweedehands kleding in. Dit gebeurt op diverse manieren, onder andere door middel van kledingcontainers en huis-aan-huisacties. De kledingcontainers zijn veelal te vinden bij winkelcentra.

Als er een huis-aan-huisactie plaatsvindt, krijgt u van tevoren een (recyclebare) plastic zak in de bus. Bij een aantal afdelingen van het Leger des Heils kunt u ook uw gebruikte meubels kwijt. Door uw gebruikte kleding aan het Leger des Heils te schenken draagt u bij aan de hulpverlening. Kleding die niet in de winkels wordt verkocht, verkoopt het Leger des Heils door aan kledingrecyclebedrijven. De opbrengsten gaan naar hulpverleningsprojecten. Aan mensen in nood verstrekt het Leger des Heils gratis kleding. Hierbij kunt u onder andere denken aan mensen die door brand hun bezittingen hebben verloren, daklozen of asielzoekers.

Bij de afdeling Herbestemming van Goederen werken naast de professionele krachten cliŽnten van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Zij volgen een arbeidstherapie. De therapie is erop gericht dat deze mensen op den duur een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Als u uw gebruikte kleding aan het Leger des Heils geeft, draagt u bij aan een schoner milieu. Het materiaal komt immers niet op de vuilnisbelt terecht, maar wordt gerecycled. Jaarlijks zamelt het Leger des Heils zo’n elf miljoen kilo kleding in. Hierbij werkt het Leger nauw samen met andere charitatieve instellingen en de overheid.

Voor informatie over de inzameling van tweedehands kleding en meubels kunt u bellen (036) 53 98 285.Donate Online - (Secure Server)

Copyright 1999-2001. Alle Rechten Voorbehouden.