ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Informatie
Kerntaken

Doelstelling & Doelgroep
Programma


Rapportage

In een rapport worden de achtergronden en persoonlijke omstandigheden van de betrokkene beschreven. Op basis van de persoonlijke omstandigheden wordt een hulpverlenings-behandelingsplan opgesteld en een strafadvies gegeven. Indien noodzakelijk wordt de strafzitting bijgewoond door iemand van de Reclassering.

De rechtbank kan i.p.v. een gevangenisstraf, een taakstraf opleggen. Dit kan een werk of leerstraf, of een combinatie van beide zijn.
  • Een werkstraf is werken in een daarvoor goedgekeurd project ten algemene nutte, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, als alternatief voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Momenteel kan de maximale straf worden omgezet in een werkstraf, die gelijk gesteld wordt met 240 uur werkstraf.

Bij een leerstraf is deelname aan een programma verplicht. Een gericht trainingsaanbod als doel vergroting van individuele vaardigheden en weerbaarheid. De leerstraf dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de aard van het gepleegde delict en/of problematiek van de client.

  • aandacht voor het gepleegde delict.
  • gedragsverandering/inzicht.
  • verkleining kans op recidive

Leerstraffen-aanbod Leger des Heils: Deze wordt uitgevoerd in het Dagtrainingscentrum aan de Heemraadsingel.
Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.