ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Informatie
Kerntaken

Rapportage
Doelstelling & Doelgroep

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma duurt 65 dagen. Het programma is er op de eerste plaats op gericht om deelnemers de gelegenheid te bieden vaardigheden die zij missen of onvoldoende beheersen, alsnog te leren.

Kenmerk van het programma is dat een vaste regelmaat en een strakke structuur kent. Het programma bevat een groot aantal trainingsmomenten. Naast de dagelijkse routine zijn er zowel groepstrainingen als individuele trainingen.
Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.