ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Kerntaken

Rapportage
Doelstelling & Doelgroep
Programma


Reclassering Rotterdam

Op het moment dat iemand, om welke reden dan ook, in aanraking komt met de politie of justitie, kan het gebeuren dat de reclassering daarbij wordt betrokken. De reclassering begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Als er geen onderdak of thuis is, of betrokkene in een opvanginstelling verblijft, of als hij/zij zijn/haar onderdak of thuis dreigt kwijt te raken en verslaving niet het hoofdprobleem is, dan is de afdeling reclassering van het Leger des Heils de aangewezen hulpverleningsorganisatie m.b.t. justitieproblematiek.

Naast het Leger des Heils, houden ook de Consultatiebureaus van Alcohol en Drugs (CAD’s) zich bezig met reclassering, nl. de verslavingsreclassering en de Reclassering Nederland is voor alle klanten, het overgrote deel, die niet naar de beide andere reclasseringsinstellingen worden doorverwezen.

De reclassering helpt personen van 18 jaar en ouder. Daarnaast wordt er in het kader van de jeugdreclassering ook hulp verleend aan jongeren vanaf 16 jaar.Contact gegevens:


Reclassering Rotterdam
Heemraadsingel 190
3021 DM Rotterdam
T: 010 - 4764244
F: 010 - 4761776


Donate Online - (Secure Server)

Copyright 1999-2001. Alle Rechten Voorbehouden.