ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL
Informatie Opsporing

Bent u een familielid kwijt? En lukt het u niet om hem of haar terug te vinden? Dan kunt u een beroep doen op het Leger des Heils.


Algemeen


Op allerlei manieren kunnen familieleden elkaar uit het oog verliezen: een verhuizing waarbij de adreswijziging niet goed is doorgegeven, ruzie, emigratie enzovoort. Na verloop van tijd kan er de wens zijn om contact te zoeken. Niet weten waar het familielid is en hoe het met hem of haar gaat kan de oorzaak van onzekerheid en verdriet zijn. Het Leger des Heils is u daarom graag van dienst.


Wereldwijd netwerk


Bij de opsporing maakt het Leger des Heils gebruik van zijn wereldwijde netwerk. Het Leger is in meer dan honderd landen actief. In veel van deze landen zijn er medewerkers die zich specifiek met de opsporing van vermiste personen bezighouden.


Aanvullende hulp


Als de vermiste persoon uiteindelijk gevonden is, wil dat nog niet altijd zeggen dat er direct contact mogelijk is. Soms zijn er nog allerlei negatieve gevoelens uit het verleden die dat in de weg staan. Indien de zoeker en de vermiste dit beiden op prijs stellen, kan het Leger des Heils pastorale ondersteuning bieden bij het herstel van het contact.


Privacybescherming


Soms heeft de vermiste persoon de contacten met opzet verbroken en wil deze de relatie niet herstellen. In dat geval geeft het Leger des Heils de adresgegevens van de vermiste niet prijs. Dit gebeurt uit respect voor de privacy.


Brievenbusfunctie


Het kan zijn dat de vermiste zijn verblijfplaats (nog) niet kenbaar wil maken, maar geen bezwaar heeft tegen schriftelijk contact. In dat geval kunnen beide partijen hun post naar het Leger des Heils sturen. Het Leger zorgt dan voor verdere bezorging.


Samenwerking


Bij de opsporing werkt het Leger des Heils nauw samen met de politie, plaatselijke overheden en het Rode Kruis.


Kans op succes


Wereldwijd krijgt het Leger des Heils jaarlijks ruim twintigduizend verzoeken tot opsporing binnen. In iets minder dan de helft van de gevallen heeft de opsporing een positief resultaat. Soms is een persoon binnen enkele minuten getraceerd, soms duurt het jaren.


Het waarom


De opsporing van vermiste personen komt net zoals de andere activiteiten van het Leger des Heils voort uit een christelijke levensovertuiging. Heilssoldaten geloven dat God mensen aan elkaar heeft gegeven en dat mensen elkaar nodig hebben. Goede familierelaties zijn essentieel voor de kwaliteit van het leven.


Geschiedenis


Het Leger des Heils spoort al meer dan honderd jaar vermiste familieleden op. In 1885 is hiervoor in Engeland voor het eerst een speciale afdeling voor in het leven geroepen. De hulp werd destijds opgezet omdat de hulpverleners van het Leger des Heils regelmatig werden benaderd of ze misschien familieleden hadden gezien. Veel mensen verlieten in die tijd hun familie om elders naar werk te zoeken of waren uit financiŽle nood gaan zwerven.

In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog nam het opsporingswerk van het Leger des Heils een behoorlijke vlucht. Duizenden families waren uit elkaar gerukt en over de wereld verspreid. Het Leger heeft, samen met andere organisaties, vele familieleden met elkaar herenigd.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.