ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Ga naar:
Nieuws overzicht

Korps nieuws:
Rotterdam Centrum
Rotterdam Oost
Rotterdam Zuid


De verklaring van de Generaal van het Leger des Heils

Posted on: Thursday, October 11, 2001 at 18:42:45 (MEST)

“In de eerste plaats gaan onze gedachten en gebeden uit naar die duizenden gezinnen die een familielid of een vriend hebben verloren door de ramp in New York en Washington en naar alle mensen die door dit onvoorstelbare geweld geestelijke, lichamelijke of emotionele schade hebben opgelopen door dit onvoorstelbare geweld. Het internationale Leger des Heils geeft zoveel mogelijk steun aan onze Amerikaanse collega’s, die samen met andere hulpdiensten in de rampgebieden troost en geestelijke hulp bieden.

We kunnen de gedachtegang van de daders niet begrijpen, maar hun plannen of motieven kunnen op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. Wij kunnen deze daden alleen maar veroordelen. Meer dan ooit wordt duidelijk dat onze wereld een Redder nodig heeft."

Het Leger des Heils heeft onmiddellijk gereageerd en noodteams gestuurd om hulp te verlenen aan de nabestaanden van de slachtoffers. De dag na de ramp waren er al vanuit de verschillende hulpcentra hulpgoederen, voedsel en hulpverleners aanwezig bij het World Trade Centre in New York. Ook heeft commissioner John Busby, de nationaal leider, hulpverleners en goederen naar het Pentagon in Washington gestuurd en naar de plaats waar het andere vliegtuig neerstortte in Pennsylvania.

Alle Leger des Heils kantinewagens, maar ook honderden counselors en maatschappelijk werkers vanuit heel Amerika en Canada zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar om slachtoffers, gezinnen, vrienden en reddingswerkers bij te staan. Medewerkers van het Leger des Heils uit Mexico, Sri Lanka en andere delen van de wereld hebben zich beschikbaar gesteld om te helpen.
In New York heeft het Leger opvangcentra geopend en deelt voedsel uit. In de kweekschool in Manhattan New York is een opvangcentrum geopend waar de kadetten en officieren hulpverlenen.
Heilssoldaten assisteren het personeel van het Sint Vincent ziekenhuis. Drie mobiele kantines zijn ingezet voor de reddingswerkers bij het World Trade Centre. Speciale counseling groepen worden samengesteld om de getroffen gezinnen te ondersteunen.

In heel Amerika probeert het Leger des Heils hulp te bieden bij de directe en indirecte gevolgen van deze ramp. Gestrande passagiers wordt onderdak geboden, omdat er geen luchtverkeer mogelijk is.

Het Leger des Heils kan op verschillende gebieden hulp verlenen, omdat het in 107 landen is gevestigd. betrokken bij alle aspecten van deze ramp en kan indien nodig de hulpverlening verder uitbreiden.

Comm. Th.R. Gulliksen, commandant van het Leger des Heils in Nederland, heeft alle mogelijke materiele en immateriele hulp toegezegd.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.