ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Ga naar:
Nieuws overzicht

Korps nieuws:
Rotterdam Centrum
Rotterdam Oost
Rotterdam Zuid


Politie en Brandweer New York benaderen het Leger des Heils voor hulp.

Posted on: Tuesday, September 25, 2001 at 20:48:06 (MEST)

Persbericht - New York - 14 September 2001: Het personeel van de New Yorkse Politie en Brandweer benadert het Leger des Heils voor hulp bij de verschrikkelijke bergingswerkzaamheden. Het Leger des Heils is de enige organisatie die ter plaatse emotionele en pastorale hulp biedt.

Toen de leden van de New Yorkse brandweer en politie de onafzienbare hoeveelheden puin met daarin verspreid de vele weggeslingerde lichaamsdelen van omgekomen slachtoffers moesten doorzoeken, hebben ze de hulp ingeroepen van iemand die hen bij het transport naar het mortuarium bijstand zou verlenen - en ze schakelden daarvoor Kapitein Hector Medina van het Leger des Heils in.
Sinds het begin van de ontstellende gebeurtenissen van Dinsdag de 11de September is het Leger des Heils ter plaatse van de verantwoordelijke Medische dienst van New York aanwezig met een team van ervaren pastorale begeleiders.
Onder leiding van Majoor Mollie Shotzberger, die actief deel heeft genomen in het rouwbegeleidingsteam van het Leger des Heils na het neerstorten van het TWA 800 vliegtuig in 1996, heeft dit team voortdurende bijstand en pastorale hulp verleend aan de slachtoffers en hun familieleden.
De huidige opruimingswerkzaamheden bleken ontzettend zwaar, zelfs voor New Yorks geharde professionele krachten, en het Leger des Heils is nu op de plaats van de ramp aanwezig ten dienste van de reddingswerkers die zwoegen temidden van de verschrikking en het puin van wat er over is van wat eens het fierste gebouw van New York was. " Hoe gehard deze mensen van het reddingsteam ook zijn, niets is te vergelijken met de hartverscheurende taferelen en de verwoesting waar we hier deze week mee te maken hebben gehad," zegt Majoor Shotzberger." Wij geloven dat extra emotionele en pastorale begeleiding voor ons allemaal essentieel zal zijn om de vreselijke weken die nog voor ons liggen door te kunnen komen."
Naast de begeleiding van reddingswerkers en slachtoffers, levert het Leger des Heils, bijgestaan door 600 vrijwilligers en 150 stafleden,dagelijks 100 000 maaltijden in twintig mobiele cantines in de omgeving van het rampgebied and over heel Manhattan. Tijdelijk onderkomen wordt door het Leger des Heils geboden aan de medische staf van het St. Vincent ziekenhuis en aan reddingswerkers bij de Hogeschool van Manhattan, vlakbij het FinanciŽle Wereld Centrum en op het hoofdkwartier van het Leger des Heils in New York dat is gevestigd aan de14de straat West.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.