ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Informatie
Dagopvang
Nachtopvang
Meisjes & Vrouwen
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal Pension 'De Lichtboei'

Er is in Nederland een grote groep dak- en thuislozen die met (ernstige) psychiatrische stoornissen te maken heeft. Schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 15.000 mensen. Veel van deze mensen met een (ernstige) psychiatrische stoornis hebben ook een verslavingsprobleem. Zij kunnen vanwege hun verslavingsprobleem niet bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) terecht en vanwege hun psychiatrische problemen niet bij de Verslavingszorg. Voor deze specifieke probleemgroep dak- en thuislozen heeft het Maatschappelijk Centrum Rotterdam de beschikking over een sociaal pension. Sociaal Pension De Lichtboei is bestemd voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Vertrouwen, structuur en een veilig woonklimaat waar iedereen zich thuis kan voelen - daar draait het bij De Lichtboei om.

De hulpverlening
In de praktijk komt het erop neer dat deze groep dak- en thuislozen gemotiveerd wordt tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan binnen de eigen (ontwikkelings-)mogelijkheden, met huisvesting, een sociaal netwerk, werk of zinvolle dagbesteding. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, zoals GGZ-instellingen, RIAGG en Verslavingszorg.

Een veilige plek
De bewoners van De Lichtboei kunnen rekenen op:
 • verblijf (huisvesting);
 • (facilitaire) verzorging;
 • begeleiding;
 • recreatiemogelijkheden;
 • vorming en ontwikkeling;
 • arbeid en scholing;
 • dienstverlening (kleding, meubilair, postbus etc.).

Iedereen heeft een eigen, vaste begeleider. De begeleiding richt zich in eerste instantie op de bestaande situatie en past zich aan als de bewoner zelf aangeeft te willen werken aan verdere verbetering.
Het is voor deze bewoners erg belangrijk dat er woon- en leefregels zijn die structuur bieden aan hun dagelijks leven.
Er wordt gezamenlijk op toegezien dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Capaciteit
Binnen De Lichtboei is ruimte voor 32 personen. Zij wonen in een eigen kamer of delen een tweepersoonskamer met iemand anders. Ook beschikt De Lichtboei over gemeenschappelijke ruimtes, zoals huiskamers en sanitaire voorzieningen.

Opnameprocedure
De toekomstige bewoner kan zelf een verzoek tot opname indienen. Maar dat kan ook gedaan worden door bijvoorbeeld de familie, geestelijk verzorgers of collega-instellingen voor maatschappelijke opvang.
Na de aanmelding volgt een intake-gesprek. In dat gesprek moet duidelijk worden:

 • wat de reden is van het opnameverzoek;
 • welke problemen er spelen;
 • wat de verwachtingen zijn.

Het kan ook gebeuren dat iemand eerst op proef een tijdje in De Lichtboei woont.

Vertrekprocedure
Iemand kan vrijwillig uit De Lichtboei vertrekken. Een bewoner stroomt bijvoorbeeld door naar een andere voorziening of wil zelf weg.
Het kan ook zijn dat de leiding een bewoner dwingt om te vertrekken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een bewoner:

 • geweld gebruikt tegen medebewoners, personeel en/of inventaris;
 • zich continu niet houdt aan gemaakte afspraken;
 • binnenshuis alcohol en/of drugs gebruikt of in bezit heeft.

Adres
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de co÷rdinator van De Lichtboei.

Sociaal Pension De Lichtboei
Kreekpad 3, 3079 AA Rotterdam
telefoon: 010-292 77 78/292 77 79, fax: 010-292 77 80.
Te bereiken met buslijn 49 (vanaf Rotterdam CS) en buslijn 70 (vanaf busstation Zuidplein).

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.