ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Informatie
Dagopvang
Meisjes & Vrouwen
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal PensionNachtopvang

Om wat voor voorzieningen gaat het?

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam heeft drie voorzieningen voor de nachtopvang. Daar kunnen dak- en thuisloze mensen van 18 jaar en ouder terecht voor verschillende vormen van materiŽle hulpverlening: bed, bad en brood.

De bezoekers hebben door omstandigheden (tijdelijk) geen onderdak. Ze hebben vooralsnog geen behoefte aan (langdurige) begeleiding of ondersteuning. Meestal gaat het om dak- en thuisloze mensen, kraakpandbewoners, (hard)drugsverslaafden, buitenslapers, heroÔneprostituees, mensen in de marge, wijkbewoners. De voorzieningen zijn vrij toegankelijk; er wordt niet gewerkt met een intake.

Het aanbod
Bij de nachtopvang kunnen de bezoekers:
  • overnachten;
  • warm eten en/of ontbijten;
  • douchen;
  • waardevolle spullen in bewaring geven;
  • kleding wassen;
  • kleding krijgen (op indicatie);
  • eventueel een afspraak maken met een maatschappelijk werker,
  • een verpleegkundige of een pastoraal medewerker.

Per nacht betaalt iedere bezoeker een eigen bijdrage van ƒ 8,00.

Regels en afspraken
Het Maatschappelijk Centrum hecht veel waarde aan de in- en externe veiligheid voor de bezoekers van de voorzieningen en de omwonenden. Daarom zijn er strikte huisregels opgesteld en afspraken gemaakt met diverse partijen, zoals de deelgemeente, bewonersorganisaties en de politie.

De voorzieningen
De openingstijden van de nachtopvangvoorzieningen sluiten zo veel mogelijk aan bij de openingstijden van de dagopvangvoorzieningen. Als de nachtopvang sluit, kunnen mensen gebruik gaan maken van de dagopvang.

Passantenverblijf
Dunantstraat 44
3024 BD Rotterdam
telefoon: 010-476 59 88
Capaciteit: 44 bedden.
Te bereiken met de metro, halte Coolhaven.

De Brug
Nachtopvang De Brug
Abraham van Rijckevorselplein 999
3062 CX Rotterdam
telefoon: 010-202 18 83
Capaciteit: 25 bedden.
De Brug is bestemd voor oudere dak- en thuislozen vanaf 5O jaar en ouder.
Te bereiken met de metro, halte Capelse Brug.

De Meerpaal
Nachtopvang De Meerpaal
Carnissesingel 8, 3084 NA Rotterdam
telefoon: 010-293 01 06
Capaciteit: 25 bedden.
Te bereiken met de metro, halte Zuidplein.

Inschrijven
Voor de nachtopvangvoorzieningen De Brug en De Meerpaal kan men zich inschrijven bij de dagopvangvoorzieningen De Kajuit en Het Baken. Eerst worden de vorige bezoekers/slapers ingeschreven, vervolgens de nieuwkomers.
Er wordt eveneens gebruikt gemaakt van ‘slaapbriefjes’. Deze worden verstrekt door de dienst Sociale Zaken, Werk en Welzijn (SoZaWe) of een andere instantie die garant staat voor de betaling van de overnachtingen.Bij de inschrijving en de betaling kunnen de bezoekers tegen betaling van ƒ 1,00 een metroticket krijgen voor het vervoer naar De Brug of De Meerpaal.


Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.