ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Informatie
Dagopvang
Nachtopvang
Meisjes & Vrouwen
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal Pension
Internaat

Het internaat biedt opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen van 18 jaar en ouder. Doel van deze 24-uurs opvang is de bewoners (weer) structuur te bieden en hen te helpen bij de terugkeer in de maatschappij. De capaciteit bedraagt 80 plaatsen. Voor elke bewoner wordt samen met een maatschappelijk werker en een mentor een begeleidingsplan opgesteld. Aan de hand van het begeleidingsplan bespreken mentor en bewoner regelmatig hoe het gaat. Zij maken dan ook afspraken voor vervolgstappen.
Bewoners van het internaat hebben een dagactiviteitenverplichting. Dat betekent dat zij gedurende hun verblijf deel moeten nemen aan een zinvolle dagbesteding.
Adres: Coolhaven 118, 3024 AK Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88.

Onder het internaat vallen ook de verpleegafdeling en het voortraject voor begeleid wonen.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.