ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Dagopvang
Nachtopvang
Meisjes & Vrouwen
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal PensionMaatschappelijk Centrum Rotterdam

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR) is in de Rotterdamse regio een van de grootste aanbieders van hulp- en dienstverlening aan dak- en thuislozen. Het zorgaanbod bestaat uit een groot aantal verschillende producten. Jaarlijks maken daar duizenden mensen gebruik van.

MCR is onderdeel van de stichting Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Management en medewerkers weten zich hierdoor geÔnspireerd en geven vanuit die overtuiging vorm aan hun dagelijks handelen. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliŽnt. MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeente, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.

In de vele units en afdelingen van het Maatschappelijk Centrum wordt mensen een eerste opvang geboden. Er zijn mogelijkheden voor planmatige begeleiding in de richting van hernieuwde zelfstandigheid, voor permanente min of meer intensieve 24-uurs zorg, talloze varianten van begeleid wonen. MCR werkt onder meer voor volwassen mannen en vrouwen die hun zelfstandigheid zijn kwijtgeraakt, jongeren, verslaafden, tienermoeders, justitiabelen, verpleeghuisbehoeftige dak- en thuislozen, mensen in een crisissituatie, asielzoekers, mensen met psychiatrische problemen en vele anderen. Kortom, een zeer brede doelgroep.

Naast een groot aantal professionele hulpverleners en begeleiders heeft MCR de beschikking over een uitstekende facilitaire dienst. Bij deze dienst zijn onder andere de keuken, de administratie en de cliŽntregistratie ondergebracht. De facilitaire dienst zorgt er mede voor dat de opvang, begeleiding en ondersteuning van de bezoekers goed kunnen verlopen.

De voorzieningen van MCR
Goodwillcentrum

Mobiel service centrum


Het mobiele service centrum (de ‘soepbus’) voorziet dak- en thuislozen in Rotterdam van hulp in de vorm van soep, brood en dekens. Op deze manier leggen wij contact met de zogenoemde buitenslapers die niet of nauwelijks gebruik maken van andere voorzieningen. Deze mensen hebben gebrek aan middelen van bestaan zoals geld, voeding, een postadres, medische verzorging, ziektekostenverzekering, een slaapplaats en dergelijke. Eventueel kunnen wij hen doorverwijzen naar andere voorzieningen.

Nachtopvang
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam heeft drie voorzieningen voor de nachtopvang. Daar kunnen dak- en thuisloze mensen van 18 jaar en ouder terecht voor verschillende vormen van materiŽle hulpverlening: bed, bad en brood.

Passantenverblijf
In het passantenverblijf kunnen dak- en thuislozen van 18 jaar en ouder de nacht doorbrengen. Het verblijf biedt gelegenheid om te douchen, koffie of thee te drinken en een (warme) maaltijd te gebruiken. Er is plek voor 34 mannen en 10 vrouwen.
Adres: Dunantstraat 44, 3024 BD Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88.

De Meerpaal
De Meerpaal is een nachtopvang voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen. De opvangcapaciteit bedraagt 25 plaatsen. Mensen kunnen zich hier douchen, een (warme) maaltijd gebruiken, koffie of thee drinken en slapen.

Adres: Carnissesingel 8, 3084 NA Rotterdam.
Telefoon: 010-293 01 06.

De Brug
Nachtopvang De Brug (25 bedden) is bestemd voor dak- en thuislozen van 50 jaar en ouder.
Adres: Abraham van Rijckevorselplein 999, 3062 CX Rotterdam. Telefoon: 010-202 18 83.

Dagopvang
De drie voorzieningen voor de dagopvang bieden verschillende vormen van materiŽle hulpverlening aan dak- en thuisloze mensen van 18 jaar en ouder. De bezoekers hebben door omstandigheden (tijdelijk) geen onderdak. Ze hebben vooralsnog geen behoefte aan (langdurige) begeleiding of ondersteuning.

Het Baken
Dagopvang Het Baken heeft een capaciteit van 75 stoelen en fungeert onder meer als distributiecentrum voor De Straatkrant.
Adres: Sliedrechtsestraat 4, 3086 JM Rotterdam.
Telefoon: 010-293 00 35.

De Sluis
Dagopvang De Sluis staat open voor dak- en thuislozen en verslaafde prostituees. De capaciteit bedraagt 75 stoelen en ook deze voorziening fungeert als distributiecentrum voor De Straatkrant. Bijzonder aan deze dagopvang is dat er slaapbedden zijn voor verslaafde prostituees. Dagelijks kunnen zestien prostituees vanaf 06.00 uur bij De Sluis terecht.
Adres: Westzeedijk 493, 3024 EL Rotterdam.
Telefoon: 010-244 03 56.


De Kajuit
Dagopvang De Kajuit is voor dak- en thuislozen van 50 jaar en ouder.

Capaciteit: 25 stoelen
Adres: Schiedamsedijk 3, 3011 EB Rotterdam.
Telefoon: 010-433 23 57.

Crisisopvang
De Opstap
Noodopvang De Opstap is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door relatieproblemen geen thuis meer hebben of die door huurschuld of andere sociale problemen dringend behoefte aan acute hulp hebben. Mensen kunnen zich op eigen initiatief bij De Opstap aanmelden. Ook kunnen zij doorverwezen worden door de politie, een arts of een andere maatschappelijke hulpinstelling.
Capaciteit: 20 personen.
Adres: Breeweg 11, 3201 VB Spijkenisse.
Telefoon: 0181-65 98 83.

Opvang en Begeleiding
Internaat
Het internaat biedt 24-uurs opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen van 18 jaar en ouder. Doel is de bewoners (weer) structuur te bieden en hen te helpen bij de terugkeer in de maatschappij.
Capaciteit: 80 plaatsen.
Onder het internaat vallen ook het voortraject voor begeleid wonen en de verpleegafdeling.
Adres: Coolhaven 118, 3024 AK Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88.

Begeleid Werken
De afdeling Begeleid Werken biedt ruim dertig bezoekers, afkomstig van het internaat en uit andere voorzieningen, een zinvolle dagbesteding. Zij houden zich onder andere bezig met hout- en textielbewerking. Tevens verrichten bewoners werkzaamheden op diverse andere plaatsen binnen de organisatie.
Adres: Coolhaven 154-160, 3024 AM Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88 (toestel 238).

Wonen
MCR kent verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning bij het wonen.

Begeleid Wonen
In het project Begeleid Wonen leren dak- en thuislozen ongeveer een jaar lang om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij leren onder andere sociale en praktische vaardigheden, zoals het leggen en onderhouden van contacten en het omgaan met financiŽn. Ook wordt in het programma aandacht besteed aan het vinden van een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of een opleiding. Het project biedt plaats aan 10 personen.
Adres: Heemraadsingel 295, 3023 BG Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88 (toestel 244).

Beschermd wonen
MCR heeft zelfstandige appartementen en aanleunwoningen die bestemd zijn voor beschermd wonen. Deze voorzieningen zijn geschikt voor een- en tweepersoons huishoudens. CliŽnten vanuit het internaat, maar ook bijvoorbeeld bewoners van vrouwenopvang The Village kunnen naar deze woonvorm doorstromen.

Adressen:
Schoonderloostraat 269-275; 295-299 en 317-321,
3024 TT Rotterdam. Capaciteit: 10 personen.
Westzeedijk 493, 3024 EL Rotterdam.
Telefoon: 010-244 03 56.
Capaciteit: 12 personen.
Dunantstraat 44, 3024 BD Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88.
22 aanleunwoningen voor ouderen
3e fase Zy-aan-zy 8 plaatsen
4 units voor gezinsopvang


Sociaal Pension
Het Sociaal Pension De Lichtboei is bestemd voor verslaafde dak- en thuislozen met een psychiatrisch ziektebeeld. De totale capaciteit van De Lichtboei bedraagt 32 mensen.
Adres: Kreekpad 3, 3079 AA Rotterdam.
Telefoon: 010-292 77 78 / 292 77 79.

The Village
Vrouwenopvang The Village biedt plaats aan 50 vrouwen vanaf 18 jaar, met of zonder kinderen.
Adres: Mathenesserlaan 339, 3021 HZ Rotterdam.
Telefoon: 010-477 13 33 / 477 19 50.

Zy-aan-zy

Zy-aan-zy is een woonprogramma voor tienermeisjes en tienermoeders tussen 14 en 21 jaar oud, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Bij Zy-aan-zy wordt aandacht besteed aan scholing, opleiding, sociaal herstel, vergroten zelfredzaamheid, ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden, uitkering en wonen.
De capaciteit bedraag 10 plaatsen.
Wanneer de situatie dat toelaat, kunnen de meisjes doorstromen naar een woonvoorziening in het multifunctionele centrum aan de Dunantstraat.
Adres: Mathenesserlaan 339, 3021 HZ Rotterdam.
Telefoon: 010-477 13 33 / 477 19 50.

Opvangvoorziening Gouda

De voorziening in Gouda voorziet in de opvang van dak- en thuisloze mannen, vrouwen en jongeren in de vorm van nachtopvang en 24 uurs opvang. Tevens zijn er plaatsen voor crisisopvang, bedoeld voor (on)volledige gezinnen. Mensen kunnen op eigen initiatief, of na verwijzing worden opgenomen. Capaciteit: 25 plaatsen.
Adres: Ruys de Beerenbroucklaan 2, 2805 ER Gouda


Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.