ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Informatie
Dagopvang
Nachtopvang
Meisjes & Vrouwen
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal PensionMission Statement

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR) is onderdeel van de Stichting Welzijns en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen die in Rotterdam een beroep op ons doet recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Management en medewerkers weten zich hierdoor geÔnspireerd en geven vanuit die overtuiging vorm aan hun dagelijks handelen. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gerichte zorg bieden, waarbij wij uit gaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliŽnt. MCR werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeente, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.Contact gegevens:


Leger des Heils
Maatschappelijk Centrum Rotterdam
Coolhaven 118
3024 AK Rotterdam
T: 010 - 4765988
F: 010 - 4780762
E-mail: mcr@ldh-rotterdam.nl
Postbankrekening: 42.33.28
Bankrekening: 50.36.92.360.
(Te bereiken met de metro, halte Coolhaven.)
Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.