ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Informatie
Dagopvang
Nachtopvang
Meisjes & Vrouwen
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Sociaal Pension
Beschermd wonen

Binnen de voorziening Beschermd Wonen is het mogelijk dat mensen zelfstandig leven zonder dat er sprake is van een afgebakende verblijfsperiode en/of een vervolgfase in de begeleiding. Een maatschappelijk werker komt een aantal keer per week langs. De bewoner gaat een woon/begeleidingsovereenkomst aan met het Maatschappelijk Centrum Rotterdam.
Adressen:
Schoonderloostraat 269-275; 295-299 en 317-321, 3024 TT Rotterdam.
Westzeedijk 493, 3024 EL Rotterdam.
Telefoon: 010-244 03 56.
Dunantstraat 44, 3024 BD Rotterdam.
Telefoon: 010-476 59 88.Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.