ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Nieuws
Geschiedenis
Mission Statement
Groot Rotterdam
V.I.P.'s
Vermiste Personen
ContactDe Divisie Officer

Wereldwijd is het Leger des Heils werkzaam in meer dan 100 landen en dat aantal groeit nog steeds. Het Leger des Heils ziet het als haar missie om het Evangelie van Jezus Christus wereldwijd te verkondigen in woord en daad. Het zal u dan ook niet varbazen   dat wij werkzaam zijn in de wereldhavenstad Rotterdam.

Gods opdracht om in zijn naam onze medemens bij te staan en op eenvoudige en doeltreffende wijze de liefde van God voor ieder mens uit te dragen in onze vele vormen van sociale en pastorale dienstverlening en in onze mensen diensten op zondag bepaalt onze visie op mens en wereld.

Wereldwijd klinken deze woorden van Christus door in alles wat het Leger des Heils onderneemt: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' (Johannes 3:16)

God zegene u !

Divisie-Officier Zuid Nederland Divisie

Donate Online - (Secure Server)

Copyright 1999-2001. Alle Rechten Voorbehouden.