ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Nieuws
Mission Statement
Divisie Officier
Groot Rotterdam
V.I.P.'s
Vermiste Personen
ContactEen stukje Leger des Heils geschiedenis...

In 1878 klinkt in de straten van een Londense achterbuurt voor het eerst de naam Leger des Heils (The Salvation Army). Een groep mensen in uniform trekt zich het lot aan van de arme arbeiders, waarvan velen de barre omstandigheden (lange werktijden, lage lonen, slechte huizen) niet langer aankunnen. Honderden mensen zwerven dag en nacht op straat en zijn verslaafd aan alcohol. De medewerkers van het Leger des Heils doen hun werk vanuit een innerlijke overtuiging. "God heeft u lief", roepen ze de uitgebuite arbeiders toe.


William Booth

Dominee William Booth is de stichter van het Leger des Heils. 'Soup, soap en salvation' (soep, zeep en zieleheil), met deze leuze vat Booth zijn visie samen: Gods liefde tonen in woord en daad. Tot op heden bepaalt deze gedachte het karakter van het
Leger des Heils.

William wordt op 10 april 1829 geboren in het Engelse Nottingham. De omstandigheden waarin hij opgroeit, zijn zwaar. Zijn vader, Samuel Booth, is na het overlijden van zijn eerste vrouw en kind door drankgebruik en financiŽle misstappen aan lager wal geraakt. Zijn moeder, Mary Moss, schenkt het leven aan acht kinderen. Vier van Williams broers en zussen sterven op jonge leeftijd.

Als William dertien is, overlijdt zijn vader. Om het gezin te doen overleven, moet William helpen de kost te verdienen. Voor school is geen tijd. Al op jonge leeftijd weet hij wat armoede en honger is.

William krijgt een baantje bij een soort gemeentelijke kredietbank. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met armoede. Hij ziet hoe mensen hun meest dierbare bezittingen, waaronder trouwringen, bij de bank in onderpand geven om hun schuldeisers
tevreden te stellen.


Geloof


Op vijftienjarige leeftijd raakt William voor het eerst geÔnteresseerd in het geloof. Hij komt in contact met een schoenmaker die hem meeneemt naar de Methodistenkerk. De
preken spreken de jonge Booth aan. De boodschap van Jezus Christus, die naastenliefde voortdurend in praktijk bracht, raakt hem tot in het diepst van zijn hart.

God staat voortaan centraal in het leven van William en dat heeft grote gevolgen voor de rest van zijn leven. Op zijn 23e wordt Booth hulpprediker en later rondreizend evangelist. Hij richt zich niet zozeer op de mensen in de kerk, maar vooral op mensen in de achterbuurten. "Hoeren, tollenaars en dieven, God strekt zijn armen uit om u te omhelzen", verkondigt hij.

De prediking van Booth heeft tot gevolg dat de kerkbanken 's zondags bevolkt worden door zwervers en straatarme arbeiders. Omdat het 'nette' kerkvolk dat maar niets vindt, komt Booth in opspraak. Keer op keer leidt zijn afwijkende opstelling tot botsingen met de kerkleiding.

In 1857 proberen de kerkbestuurders zijn werkzaamheden onder de armen in te perken. Ze ontnemen Booth zijn functie van rondreizend evangelist en hij wordt plaatselijk predikant. De kerkleiding hoopt hem zo beter in de gaten te kunnen houden. Maar de jonge methodistenpredikant weigert zijn zorg voor de minderbedeelden te staken. Uiteindelijk ziet Booth zich genoodzaakt met de kerk te breken om zijn werk onder de arbeidersklasse voort te zetten.

In 1865 begint hij samen met zijn vrouw Catherine in een Londense achterbuurt een zendingspost: The Christian Mission. De allerarmsten kunnen er terecht voor 'soep, zeep en zieleheil'. De grondslag voor het latere Leger des Heils is gelegd.


Het Leger komt naar Nederland


In 1887 komt het Leger des Heils naar Nederland. Ons land is niet het eerste land dat met de Engelse organisatie kennis maakt. In 1879 was de eerste afdeling in Schotland geopend en in 1880 zetten de eerste heilssoldaten voet aan wal op Amerikaanse bodem.

De officieren die in Nederland het werk beginnen, ondervinden zware tegenstand. Kerkelijk Nederland beschouwt de heilssoldaten als hysterische zieltjeswinnaars, theologische analfabeten en dweepzieke doordrijvers. Mensen buiten de kerk keren zich vanwege de radicale prediking ook tegen het Leger des Heils.

Toch geven de heilssoldaten hun strijd niet op. Telkens stellen ze hun toehoorders voor de keuze: voor of tegen God. Dit leidt voortdurend tot confrontaties. De eerste kerkdiensten van het Leger des Heils worden verstoord door brandstichting, vernielingen en vechtpartijen.

Tijdens de winter van 1890 verandert de houding van het Nederlandse volk. In die winter komen vele armen en daklozen in grote problemen door de extreme kou. Het Leger des Heils biedt in zijn gebouwen voedsel en slaapplaatsen aan.

Inmiddels is het Leger des Heils in Nederland uitgegroeid tot een organisatie met duizenden vrijwilligers en vaste medewerkers, die mag rekenen op brede steun van de Nederlandse bevolking.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.